Pelisäännöt

§ 1. Offgame

Offgamella, tai sen välittömässä läheisyydessä, ei ammuta. Jokaisen pelaajan on irrotettava lipas, ammuttava ase tyhjäksi sekä varmistettava aseensa alueelle saapuessaan.

Koteloidussa aseessa sekä kertaviritettävässä aseessa voi olla lipas kiinni offgamella. Kertaviritteisen aseen tulee olla virittämätön. Koteloidun aseen liipaisinkaaren pitää olla suojattu.

Mikäli asetta tarvitsee testata, se tehdään pelialueella tai erikseen määritetyllä hopinsäätöpaikalla, ei kuitenkaan pelien ollessa käynnissä.

Pelien ollessa käynnissä, lasit tulee olla aina päässä sijainnista huolimatta. Pelien päätyttyä lasit voi poistaa offgame alueella.

§ 2. Pelihuudot

Kun osapuoli on valmis aloittamaan pelin, ilmoittaa se siitä vastapuolelle huutamalla "VALMIS". Kun molemmat puolet ovat valmiita, peli käynnistetään huudolla "PELI KÄY". Peli lopetetaan huudolla "PELI OHI".

Pelialueella on aina oltava silmäsuojaimet päässä. Silmäsuojauksen ottaminen pois pelin aikana on ehdottomasti kielletty-

Peli keskeytetään huudolla "PELI SEIS".

 • Kun peli keskeytetään, kaikki pelaajat jäävät paikoilleen odottamaan lisäohjeita. Peli keskeytetään esimerkiksi, jos alueella liikkuu henkilö ilman silmäsuojaimia, pelaajan silmäsuojaimet hajoavat, pelaaja loukkaantuu tai tapahtuu muuta turvallisuutta vaarantavaa. Mikäli keskeytys johtuu merkittävästä turvallisuusuhasta (esim. tulipalo) tai vakavasta loukkaantumisesta, on pelaaja velvollinen auttamaan tai kutsumaan apua ja varoittamaan muita.

Jokainen on velvollinen keskeyttämään pelin havaitessaan jotain turvallisuutta vaarantavaa.

Mahdollisen vaaratilanteen ratkettua, peliä jatketaan "PELI KÄY" -huudolla. Vaihtoehtoisesti peli voidaan lopettaa "PELI OHI" -huudolla.

Jokaisen on toistettava "PELI KÄY", "PELI SEIS" ja "PELI OHI" huudot kovaan ääneen.

§ 3. Eliminoituminen pelistä

Osuma mihin tahansa vartaloon tai varusteisiin eliminoi pelaajan. Vastustajan voi eliminoida airsoft-aseella ampumalla, kranaatilla tai koskettamalla kädellä tai turvallisella kumi- tai bofferiaseella.

Osuman saatuaan pelaajan on huudettava "OSUMA" / "AARGH", mahdollisesti jäätävä paikoilleen makaamaan, kunnes tilanne on ohi. Siirryttäessä offgame alueelle tai respalle, on pidettävä ase pään päällä tai kädet selkeästi ylhäällä tai pitämällä esillä oranssia raatorättiä.

Kun pelaaja pääsee koskettamaan vastustajaansa vartaloon kädellä tai turvallisella lähitaisteluaseella, eliminoituu tämä ilman huutoa ja jää mahdollisesti paikoilleen makaamaan, kunnes tilanne on ohi. Pelaaja, joka suorittaa kosketuseliminointia ilmoittaa siitä sanomalla "puukko" koskettaessaan vastustajaa.

3.1. Kypäräsääntö

Mikäli pelaaja saa osuman kypärään, hän ilmoittaa normaalin osuman sijaan äänekkäästi "KYPÄRÄ!". Kypäräosuman saanut pelaaja laskeutuu polvelleen, laskee hitaasti kymmeneen ja voi tämän jälkeen jatkaa peliä normaalisti, ellei pelaajaan ole osunut uusiksi tämän aikana. Seuraava osuma (myös seuraava kypäräosuma) eliminoi pelaajan normaalisti. Kypärä ei vaikuta lääkintämiessääntöön - eli pelaaja on voinut saada kypäräosuman aikaisemmin pelissä mutta lääkintämies pystyy silti hänet parantamaan, mikäli hän haavoittuu.

3.2. Aseosuma

Osuman tullessa kädessä olevaan aseeseen, vain ase eliminoituu ja huudetaan “ASE!”. Mikäli pelaajalla on mukanaan vara-ase, voi hän jatkaa peliä sillä. Jos vara-asetta ei ole, voi myös jatkaa peliä puukottamalla. Osuma aseeseen, joka ei ole käytössä, lasketaan normaaliksi osumaksi.

3.3. Lääkintämiessääntö

Lääkintämiessääntö on aina pelikohtainen, jokainen pelaaja voi olla lääkintämies. Mikäli pelaaja saa osuman, eliminoitumisen sijaan pelaaja haavoittuu ja toinen pelaaja kykenee palauttamaan pelaajan peliin. Parantaminen tapahtuu koskettamalla haavoittunutta pelaajaa ja laskemalla ääneen hitaasti kymmeneen. Tämän jälkeen lääkintämies ilmoittaa, että pelaaja on parannettu ja hän voi jatkaa peliä. Lääkintämies pystyy parantamaan ainoastaan pelaajan saaman ensimmäisen osuman - mikäli jo kertaalleen parannettu pelaaja saa uudelleen osuman, eliminoituu hän normaalisti. Pelaaja pystyy ainoastaan parantamaan muita pelaajia, ei itseään. Haavoittunutta pelaajaa voi siirtää pitämällä haavoittuneesta pelaajasta kiinni ja hitaasti taluttaa tätä suojaan. Siirtäessä tai lääkittäessä haavoittunutta pelaajaa lääkintämies ei voi ampua eikä käyttää haavoittunutta pelaajaa kilpenä.

§ 4. Viritysrajat

Jokainen viritetyn aseen käyttäjä on itse vastuussa, että käyttää asettaan sen tehojen vaatimalla tavalla. Lähitaistelutiltanteita varten on oltava erillinen matalatehoisempi ase tai ymmärrettävä että mikäli joudut lähitilanteeseen viritetyllä aseella, et voi välttämättä ampua.

Lähitaistelu-termiä käytetään näissä säännöissä kuvaamaan taistelutapahtumaa, jossa ampuminen tapahtuu noin kymmenen metrin etäisyydellä kohteesta. Mitä tehokkaampi ase, sitä tietoisempi on oltava riittävästä etäisyydestä.

Mikäli ase ei täytä sille vaadittuja kriteereitä tai ylittää sille asetetut viritysrajat - on kyseisellä aseella pelaaminen kielletty Satakunnan Airsoft ry:n pelialueilla. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa (esim. mikä ase on tulitukiase ja mikä ei) viimeisen päätöksen tekee pelipaikalla oleva Satakunnan Airsoft ry:n toimihenkilö tai toimihenkilöt.

 • Sarjatuliaseiden viritysraja on 1,7J.
 • Tulitukiaseiden viritysraja 2J.
  • Turvaraja 15m.
  • Alle 10m käytettävä kertatulta tai hyvin lyhyitä purskeita mikäli aseen tehot ovat alle 1.7J.
  • Sisällä käytettävä kertatulta asemallin sen salliessa
 • Puoliautomaattisille aseille (DMR) viritysraja on 2,5J.
  • Turvaraja 15m.
 • Raskas puoliautomaatti, viritysraja 3J.
  • Turvaraja 30m.
 • Kertaviritteiset kiväärit, viritysraja 4J
  • Turvaetäisyys 30m.

Turvarajat tehoittain:

 • 1,7J>, ei turvarajaa
 • 1,7-2,5J, 15m
 • 2,5-4J, 30m

Yli 1,7J ampuvien aseiden käyttäjien pidettävä huoli riittävästä etäisyydestä kohteeseen eli turvarajojen täyttymisestä tai käytettävä vara-asetta. Aseiden tehot mitataan pelikuulalla. Tulitukiaseiden määritelmät:

Konekiväärit

 • Tulee mallintaa oikeita tulitukiaseita. Tähän ryhmään kuuluu esimerkiksi M60, RPK, PKM, M249, Stoner jne. M4 rumpulippaalla ei ole tulitukiase.

DMR

 • Tulee mallintaa oikeaa esikuvaa (esim. M14, SR25, SVD, SPR, VSS jne..) Ase on varustettava suurentavalla optiikalla, esim. kiikaritähtäin, Acoq, Shortdot. Aseessa pitkä piippu, kokonaispituudeltaan 16 tuumaa (40.64 cm) (esim. AR sarjan aseissa). Mikäli piippu on lyhyempi, tulee sitä jatkaa äänenvaimentimella. Muutenkin äänenvaimentimen asentaminen kaikkiin puoliautomaattitarkkuuskivääreihin on suositeltavaa. Aseessa olisi hyvä olla lisäksi bipodit. Erityisesti niissä aseissa, jotka ovat muuten olemukseltaan liian rynnäkkökiväärimäisiä (mm. vakiopiipulla ja äänenvaimentimella varustettu L85, M4, RK95, AUG…)

Raskas DMR

 • Esimerkiksi barrett ja muut saman kokoluokan aseet.

§ 4.1. Heikkoteholuokka (AEP)

Kaikkien aseiden sarjan käyttö sallittu pelialueesta huolimatta, kunhan aseen tehot ovat alle 0.6J poislukien DSG, HPA yms.

4.2. Binary Trigger / Pursketuli

Binary Trigger, Double Trigger, Pursketuli ja muut samanlaiset tulimoodit lasketaan sarjatuleksi ja niiden käyttö semi-only peleissä on kiellettyä.

§ 5. Yleisiä sääntöjä

 • Muovikuula-aseita ei Suomen lain mukaan saa kuljettaa näkyvillä yleisellä paikalla, aselaukku tai vastaava on pakollinen.
 • Peleissä ja pelialueella noudatetaan aina Suomen lakeja ja säädöksiä.
 • Pelialueilla ei saa roskata ja on aina katsottava, että alue jää siistiin kuntoon.
 • Oikeat tuli- ja lähitaisteluaseet ovat ehdottomasti kiellettyjä koko pelipaikalla. Monitoimityökalut tai vastaavat ovat sallittuja.
 • Fyysinen kontakti, kosketuseliminointia lukuun ottamatta, on kielletty. Pelaajan varusteita ei saa käsitellä tai ottaa pois ilman lupaa.

§ 6. Suojaimet

Vain harrastukseen tarkoitetut ja varmasti kestävät suojalasit hyväksytään. Suojalasien on kestettävä 4 joulen osuma lähietäisyydeltä ammuttuna. Satasoft ry suosittelee kokomaskia tai hihnalla kiinnittyviä silmäsuojaimia sekä suojaa hampaille. Alaikäisiltä vaaditaan vanhempien suostumus pelaamiseen sankalaseilla tai ilman hammassuojausta. Hyväksyttyjä silmäsuojaimia ovat muun muassa:

 • Paintballmaskit ja -lasit
 • Verkkomaskit ja -lasit
 • Taktiset suojalasit (esim. Bolle ja ESS)
 • Wiley X- ja Guarder-suojalasit
 • Mikäli olet epävarma suojaimistasi, voit varmistaa asian yhdistyksen toimihenkilöiltä. Epäilyttävät suojaimet testataan toimihenkilön toimesta pelialueen tehokkaimmalla aseella, suojainten omistajan suostumuksella. Jos suojainten omistajan suostumusta ei saada, ja pelaajalla ei ole varasuojaimia, voidaan pelaaminen kieltää.

§ 7. Vastuu ja turvallisuus

Jokainen pelaaja on itse vastuussa varusteistaan ja itsestään. Kuitenkin jos joku harrastuksen luonteeseen kuulumattomalla tavalla ja tahallaan aiheuttaa vahinkoa toiselle tai hänen varusteilleen, vahingot on korvattava. Lisäksi alaikäisillä pelaajilla on aina oltava mukanaan peleissä Lupalappu. Päihteiden käyttö peleissä on kielletty. Puukkojen, veitsien ja muiden terävien esineiden tuominen pelikentälle on kielletty. Terävät esineet tulee säilyttää offgamella. Sokkona ampuminen on kielletty. Kulmien tai suojien taakse ei saa ampua ilman, että näkee mihin ampuu. Päätä pienemmistä rei'istä saa ampua vain, jos ampuja on reippaasti irti reiästä (noin 2 metriä). Ei riitä, että näkee minne kuulat lentävät jostain raosta, on nähtävä tähtäyslinja.

§ 8. Pelaajan varusteet

Pelaajalla tulee olla molemmissa käsissä oman osapuolen värinen hihanauha. Muita varusteita voivat olla esimerkiksi: kilvet, kranaatit, miinat tai muut vastaavat varusteet, jotka voivat vaikuttaa peliin.

8.1. Lyöntikranaatti

Jokaisella pelaajalla on käytössään lyöntikranaatti. Kranaattia käytetään lyömällä / potkaisemalla kevyeeseen suojaan (esim. Lavoista tehty suoja) ja huutamalla "KRANAATTI!". Tällöin suojan vastapuolella oleva pelaaja putoaa. Kranaattia käytettäessä on etu hyökkäävällä osapuolella.

8.2. Räjähdekranaatit/Savukranaatit

Kaikki kranaatit, sekä heitettävät että ammuttavat täytyy hyväksyttää pelinvetäjällä. Pelinvetäjä tekee päätöksen kranaattien käytöstä pelimuotoihin sopivuuden ja yleisen turvallisuuden perusteella. Kovaa ääntä pitäviä kranaatteja salliessa tulee ottaa huomioon pelialue, pelaajien ikä sekä vallitsevat kelit. Maahan ei saa jäädä roskia käytöstä.

Näiden käytöstä pyritään ilmoittamaan etukäteen, mutta viimeistään alkubriiffissä tulee ilmi, onko kovaäänisiä kranaatteja/vast. käytössä.

Pyroja/kovaa ääntä pitävien kranaattien ollessa käytössä yhdistys suosittelee kuulosuojauksen käyttöä!

 • Kranaatissa tulee olla mekanismi, joka laukeaa. Ilman indikointia ”räjähdyksestä”, tulkitaan kranaatti suutariksi eikä täten aiheuta eliminoitumista. Huomioitava kranaatin iskeytymäpiste eikä sitä mihin kranaatti vierii.
 • 40-mike tyyppisille pikasarjan ampuville kranaateille 10 metrin varoetäisyys. Pelaajalta odotetaan tavallista vastuullisempaa käyttäytymistä ja maalaisjärkeä.
 • Perinteiset kranaatinheittimet, jotka ampuvat kuularyppäitä ovat sallittu.
 • Taginn projektiilikranaatteja ei saa ampua sisältä sisälle. Projektiilikranaatissa tulee olla räjähdyksessä viive ja se ei saa räjähtää osumasta. Taginn archangel, paladin tai vastaavat ovat kielletty. Projektiiliammusta käytettäessä ampujalla oltava turvalliseksi todettu tulilinja, jolle ei ole mahdollista kanssapelaajan ilmestyä ampujan huomaamatta. Käytöstä ei missään tilanteessa saa aiheutua vaaratilannetta kanssapelaajille.
8.3. Dekokranaatti

Voidakseen käyttää kranaattia, on pelaajalla oltava kannossa proppikranaatti. Dekokranaatin pitää mallintaa oikeaa kranaattia tai vastaavaa. Kranaatti vieritetään ovesta, heitetään tai pudotetaan ikkunasta ja huudetaan samalla "DEKO!". Kaikki rakennelman sisällä (edes osittain) olevat eliminoituvat. Kranaatti ei vaikuta rakennelman ulkopuolella oleviin. Myös savu- ja valokranaattijäljitelmät käyvät. Yksittäisellä kranaatilla vain yksi heitto per pelikierros.

8.4. Kilpisääntö

Kilven tulee kuvata aitoa ballistista kilpeä, koon ollessa maksimissaan 120 cm x 60cm. Kilpi ei saa olla läpinäkyvä, kilvessä saa olla noin 10 cm korkea ja 30 cm leveä "ikkuna". Kilven kanssa saa käyttää ainoastaan pistoolia. Pistoolilla saa ampua tähdättyjä laukauksia kilven ikkunaa käyttäen, siten että pistoolia pidetään kilven edessä ja laukaus tähdätään kilven ikkunan lävitse. Kilven voi tuhota joko kranaatilla, kranaatinheittimellä tai kädellä koskettamalla. Itse pelaajaan osunut kuula lasketaan aina normaaliksi osumaksi. Kun kilpi on tuhoutunut, sitä ei voi käyttää enää saman pelin aikana.

8.5. Dan Wesson -tyyliset aseet, muut suuritehoiset käsiaseet.

Käyttö pääaseena sallittu, toimihenkilöt päättävät käytöstä pelien osalta.

§ 9. Herrasmiessäännöt

 • Pyrittävä ampumaan muualle kuin arkaan paikkaan tai päähän.
 • Sarjatulen käyttöä vältettävä tai pidettävä kohtuullisena. Ammu mieluummin pieniä purskeita.
 • Pyrittävä käyttämään tehottomampaa asetta lähietäisyyksillä.
 • Vastapuolen kunnioittaminen pelissä, osumat myönnetään rehellisesti.
 • Järjen käyttö pelitilanteissa ja muiden pelaajien huomioiminen.
 • Pudonneet pelaajat eivät puhu - älä paljasta vastapelaajan sijaintia tai puutu peliin.

Sääntöjä voidaan tarvittaessa soveltaa pelien aikana. Päätöksen tekevät alueella olevat toimihenkilöt ja hallitus.

Previous Post Next Post