Yhdistyksen pelisäännöt§ 1. Pelipaikalle saapuminen


Muovikuula-aseita ei Suomen lain mukaan saa kuljettaa näkyvillä yleisellä paikalla, aselaukku tai vastaava on pakollinen.

§ 2. Offgame


Offgamella, tai sen välittömässä läheisyydessä, ei ammuta. Jokaisen pelaajan on irrotettava lipas, ammuttava ase tyhjäksi sekä varmistettava aseensa alueelle saapuessaan.

Jos pelialueelta on mahdollista ampua offgame-alueelle, on pelin aikana offgamella käytettävä silmäsuojaimia.


§ 3. Ennen peliä


- Sovitaan ja kerrataan toiminta offgamella.

- Sovitaan pelialueen rajat.

- Sovitaan joukkueet ja jaetaan mahdolliset hihanauhat.

- Sovitaan pelimuoto ja peliaika.

- Sovitaan erikoissäännöt (esimerkiksi mahdollinen uudelleen syntyminen peliin).


§ 4. Pelin aikana


Kun osapuoli on valmis aloittamaan pelin, ilmoittaa se siitä vastapuolelle huutamalla "VALMIS". Kun molemmat puolet ovat valmiita, peli käynnistetään huudolla "PELI KÄY". Peli lopetetaan huudolla "PELI OHI".

Pelialueella on aina oltava silmäsuojaimet päässä. Silmäsuojauksen ottaminen pois pelin aikana pelialueella on ehdottomasti kielletty.


Peli keskeytetään huudolla "PELI SEIS". Kun peli keskeytetään, kaikki pelaajat jäävät paikoilleen odottamaan lisäohjeita. Peli keskeytetään esimerkiksi jos alueella liikkuu henkilö ilman silmäsuojaimia, pelaajan silmäsuojaimet hajoavat, pelaaja loukkaantuu tai tapahtuu muuta turvallisuutta vaarantavaa.


Mahdollisen vaaratilanteen ratkettua, peliä jatketaan "PELI KÄY" -huudolla. Vaihtoehtoisesti peli voidaan lopettaa "PELI OHI" -huudolla.

Jokainen on velvollinen keskeyttämään pelin havaitessaan jotain turvallisuutta vaarantavaa.

Jokaisen on toistettava "PELI KÄY", "PELI SEIS" ja "PELI OHI" huudot.


Fyysinen kontakti, kosketuseliminointia lukuun ottamatta, on kielletty. Pelaajan varusteita ei saa käsitellä tai ottaa pois ilman lupaa.

Peleissä tulee lisäksi noudattaa herrasmiessääntöjä (katso kohta "Herrasmiessäännöt")


§ 5. Eliminoituminen pelistä


Osuma mihin tahansa vartaloon tai varusteisiin eliminoi pelaajan. Vastustajan voi eliminoida airsoft-aseella ampumalla tai koskettamalla kädellä tai turvallisella kumi- tai bofferiaseella.


Osuman saatuaan pelaajan on huudettava "OSUMA" / "AARGH", mahdollisesti jäätävä paikoilleen makaamaan kunnes tilanne on ohi, ja sen jälkeen poistuttava offgamelle ase pään päällä tai kädet selkeästi ylhäällä. Osuman tullessa aseeseen vain ase eliminoituu. Mikäli pelaajalla on mukanaan vara-ase, voi hän jatkaa peliä sillä. Mikäli vara-asetta ei ole ja pelaajan aseeseen tulee osuma, pelaaja eliminoituu.


Kun pelaaja pääsee koskettamaan vastustajaansa vartaloon kädellä, tai turvallisella lähitaisteluaseella, eliminoituu tämä ilman huutoa ja jää mahdollisesti paikoilleen makaamaan kunnes tilanne on ohi. Pelaaja, joka suorittaa kosketuseliminointia, ilmoittaa siitä sanomalla "puukko" koskettaessaan vastustajaa.


§ 6. Viritysrajat

Jokainen viritetyn aseen käyttäjä on itse vastuussa että käyttää asettaan sen tehojen vaatimalla tavalla.Lähitaistelutiltanteita varten on oltava erillinen matalatehoisempi ase tai ymmärrettävä että mikäli joudut lähitilanteeseen viritetyllä aseella, et voi välttämättä ampua.

Lähitaistelu-termiä käytetään näissä säännöissä kuvaamaan taistelutapahtumaa jossa ampuminen tapahtuu noin kymmenen metrin etäisyydellä kohteesta. Mitä tehokkaampi ase, sitä tietoisempi on oltava riittävästä etäisyydestä.

Mikäli joku ase ei täytä sille vaadittuja kriteereitä tai ylittää sille asetetut viritysrajat - on kyseisellä aseella pelaaminen kielletty Satakunnan Airsoft ry:n pelialueilla. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa (esim. mikä ase on tulitukiase ja mikä ei) viimeisen päätöksen tekee pelipaikalla oleva Satakunnan Airsoft ryn toimihenkilö tai toimihenkilöt.

- CQB-pelipaikoilla viritysraja on kaikilla aseilla 1.2J. CQB-rajoissa olevilla aseilla voidaan toimia myös lähititaistelutilanteissa.

- Sarjatulen viritysraja on 1.6J. Normaali sarjatulen viritysraja. Lähitaistelutilanteita vältettävä, varsinkin sarjatulella.

-Tulitukiaseiden viritysraja 2J. Tämä lähtöraja koskee ainoastaan asemalleja jotka mallintavat oikeita tulitukiaseita.

- Tähän ryhmään kuuluu esimerkiksi M60, RPK, PKM, M249, Stoner jne. Esimerkiksi M4 rumpulippaalla ei ole tulitukiase. Tulitukiaseilla EI saa ampua lähitaistelutilanteissa ja pidettävä muutenkin huoli riittävästä etäisyydestä kohteeseen.

-Puoliautomaattisille viritysraja on 2.25J. Puoliautomaattinen ase ampuu yhden kuulan per liipasinveto. Mikäli aseessa on alunperin myös sarjatuliominaisuus tulee se ottaa pois käytöstä joko mekaanisesti tai sähköisesti siten että ase ei voi vahingossa tai epähuomiossa mennä sarjatulelle.

Puoliautomaattisilla aseilla EI saa ampua lähitaistelutilanteissa ja pidettävä muutenkin huoli riittävästä etäisyydestä kohteeseen.

- Kertatulelle viritysraja on 3J. Esimerkiksi jousiviritteiset kiväärit. Kertatulta ampuva ase on joka laukauksen jälkeen viritettävä uudestaan ampumakuntoon. Kertatoimisilla aseilla EI saa ampua lähitaistelutilanteissa ja pidettävä muutenkin huoli riittävästä etäisyydestä kohteeseen.

Aseen tulee sopia tehorajoihin pelikuulalla mitattuna!

§ 7. Yleisiä sääntöjä


Peleissä ja pelialueella noudatetaan aina Suomen lakeja ja säädöksiä. Pelialueilla ei roskata, on aina katsottava että alue jää siistiin kuntoon.


Oikeat tuli- ja lähitaisteluaseet ovat ehdottomasti kiellettyjä koko pelipaikalla. Monitoimityökalut tai vastaavat ovat sallittuja. Puukkoa voi kantaa repussa jos sille on tarvetta.


§ 8. Suojaimet


Vain harrastukseen tarkoitetut ja varmasti kestävät suojalasit hyväksytään. Suojalasien on kestettävä 3 joulen osuma lähietäisyydeltä ammuttuna.


Satasoft ry suosittelee kokomaskia tai hihnalla kiinnittyviä silmäsuojaimia sekä suojaa hampaille. Alaikäisiltä vaaditaan vanhempien suostumus pelaamiseen sankalaseilla tai ilman hammassuojausta.


Hyväksyttyjä silmäsuojaimia ovat muun muassa:


- Paintballmaskit ja -lasit

- Verkkomaskit ja -lasit

- Taktiset suojalasit (esim. Bolle ja ESS)

- Wiley X- ja Guarder-suojalasit


Jos olet epävarma suojaimistasi, niin voit varmistaa asian yhdistyksen toimihenkilöiltä.


§ 9. Päihteet


Päihteiden käyttö peleissä on kielletty.


§ 10. Vastuu

Jokainen pelaaja on itse vastuussa varusteistaan ja itsestään. Kuitenkin jos joku harrastuksen luonteeseen kuulumattomalla tavalla ja tahallaan aiheuttaa vahinkoa toiselle tai hänen varusteilleen, on vahingot korvattava.

Lisäksi alaikäisillä pelaajilla on aina oltava mukanaan peleissä Lupalappu.


§ 11. Turvallinen pelaaminen aseella


Sokkona ampuminen on kielletty. Kulmien tai suojien taakse ei saa ampua ilman, että näkee mihin ampuu. Päätä pienemmistä rei'istä saa ampua vain, jos ampuja on reippaasti irti reiästä (piippu ei ylety reikään).

§ 12. Muut varusteet ja pelikohtaiset säännöt

Muiden varusteiden ja esimerkiksi lääkintämiesten käytöstä on sovittava ennen peliä. Muita varusteita voivat olla esimerkiksi: kilvet, kranaatit, miinat tai muut vastaavat varusteet, jotka voivat vaikuttaa peliin.

Alla yleisimmät varuste- ja pelikohtaiset säännöt (huom! kuten yllä mainittu oletuksena nämä säännöt eivät ole käytössä - niistä on sovittava aina ennen peliä):

Kranaattisääntö
Rakennuksia, katettuja bunkkereita ja muita rakennelmia (ei kuitenkaan juoksuhautoja) pystyy tyhjentämään kranaatilla. Pelaajan on selkeästi kosketettava/läimäytettävä rakennelmaa jonka haluaa tyhjentää kranaatilla ja huudettava samalla äänekkäästi "KRANAATTI!". Kaikki rakennelman sisällä (edes osittain) olevat eliminoituvat. Kranaatti ei vaikuta rakennelman ulkopuolella oleviin. 

Kranaattiproppisääntö
Sama kuten yllä mutta voidakseen käyttää kranaattia pelaajalla on oltava kannossa jonkinlainen proppikranaatti. Kranaatti asetetaan rakennuksen juurelle, vieritetään ovesta tai pudotetaan ikkunasta (kranaatteja EI saa heittää!) ja huudetaan samalla "KRANAATTI!". Kaikki rakennelman sisällä (edes osittain) olevat eliminoituvat. Kranaatti ei vaikuta rakennelman ulkopuolella oleviin. Myös savukranaattijäljitelmät käyvät. Kranaatti on aina kertakäyttöinen.

Savu/kuulia ampuvat kranaatit
Savukranaattien, kuulia ampuvien kranaattien ja vastaavien käyttöön on aina kysyttävä lupa Satasoft ry:n hallituksen jäseneltä tai toimihenkilöltä ennnen peliä. Tästä huolimatta heittäjä vastaa seuraavista asioista:
-Vastuu on aina heittäjällä. 
-Ei saa heittää kuivaan heinikkoon tai vastaavaan paikkaan joka voisi aiheuttaa palovaaran
-Ei saa heittää päin toista pelaajaa
-Heittäjä vastaa kranaateista jääneiden roskien siivouksesta

Savu/kuulia ampuvia kranaatteja voidaan käyttää rakennelmien tyhjentämiseen kuten kranaatti/kranaattiproppisäännöissä on selitetty - eli esim. kuulakranaatti tyhjentää automaattisesti rakennelman riippumatta osuuko kuula vai ei. Myös savukranaatit toimivat rakennelmien tyhjentämisessä. Huomaa kuitenkin että tähän tarkoitukseen käytettäessä kranaattia ei saa heittää. Käytettäessä muualla kuin rakennelmissa kranaatteja voidaan heittää ja ne toimivat normaalisti - eli vaaditaan osuma kranaatin ampumasta kuulasta ja savukranaattia voidaan käyttää näköesteen luomiseen.

Lääkintämiessääntö
Lääkintämiehet valitaan ennen pelin alkua. Mikäli pelaaja saa osuman, eliminoitumisen sijaan pelaaja haavoittuu ja lääkintämies kykenee palauttamaan pelaajan peliin. Parantaminen tapahtuu koskettamalla haavoittunutta pelaajaa ja laskemalla hitaasti viiteen. Tämän jälkeen lääkintämies ilmoittaa että pelaaja on parannettu ja hän voi jatkaa peliä. Lääkintämies pystyy parantamaan ainoastaan pelaajan saaman ensimmäisen osuman - mikäli jo kertaalleen parannettu pelaaja saa uudelleen osuman, eliminoituu hän normaalisti. Lääkintämies pystyy ainoastaan parantamaan muita pelaajia, ei itseään.

Kypäräsääntö
Mikäli pelaaja saa osuman kypärään, hän ilmoittaa normaalin osuman sijaan äänekkäästi "KYPÄRÄOSUMA!" tai "KYPÄRÄ!". Kypäräosuman saanut pelaaja laskee hitaasti kymmeneen ja voi tämän jälkeen jatkaa peliä normaalisti. Seuraava osuma (myös seuraava kypäräosuma) eliminoi pelaajan normaalisti. Kypärä ei vaikuta lääkintämiessääntöön - eli pelaaja on voinut saada kypäräosuman aikaisemmin pelissä mutta lääkintämies pystyy silti hänet parantamaan mikäli hän haavoittuu.


HERRASMIESSÄÄNNÖT

- Pyrittävä ampumaan muualle kuin arkaan paikkaan.

- Sarjankäyttö pidettävä kohtuullisena lähietäisyyksillä.

- Pyrittävä käyttämään tehottomampaa asetta lähietäisyyksillä.

- Vastapuolen kunnioittaminen pelissä, osumat myönnetään rehellisesti.

- Järjen käyttö pelitilanteissa ja muiden pelaajien huomioiminen.

- Pudonneet pelaajat eivät puhu - ethän paljasta vihollisen sijaintia tai puutu peliin muuten mikäli et ole enää pelissä.


                                                          Yhteistyössä mukana:


         

     

Edellinen sivu: Tietoisku huoltajille
Seuraava sivu: Yhdistyksen peli-alueet